Cruciale rol voor grenswerker bij wijkcoöperaties

In Rotterdam zijn diverse wijkcoöperaties actief. Ze werken op het snijvlak van overheid, markt en samenleving. In de relatie met de gemeente blijkt vooral de rol van een grenswerker cruciaal te zijn.

In opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken hebben dr. Philip Karré en dr. Ingmar van Meerkerk van de Erasmus University Rotterdam onderzoek gedaan hoe de relatie tussen wijkcoöperaties en gemeente versterkt kan worden. Hieronder de link naar het verslag.

> Naar het volledige artikel

 

In het kort

Wijkcoöperaties zijn initiatieven van bewoners die vaak innovatief of experimenteel zijn. In een wijkcoöperatie worden een sociale en een bedrijfsmatige manier van werken met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door werkgelegenheid te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of door het aanjagen en verbinden van initiatieven in de wijk. Gemeenten zijn vaak nog niet ingericht en ingespeeld om wijkcoöperaties te faciliteren. 

Structurele steun en een duurzame relatie komen in de praktijk moeizaam van de grond. In de relatie blijkt vooral de rol van een grenswerker cruciaal te zijn voor het vormgeven aan een ondersteunende rol. De competenties, verbindingen (netwerk) en positie (informeel en formeel) die  zo’n verbinder binnen de ambtelijke organisatie bepaalt voor een belangrijk deel zijn of haar vermogen om deze rol goed te vervullen.

Taal van de wijk

In de literatuur wordt deze rol aangeduid met die van boundary spanner (verbinder of grenswerker): mensen die op de grens van de organisatie werken en zowel intern (binnen de organisatie) als extern (in de wijk en met verschillende partijen) een sterk ontwikkeld netwerk hebben. Competente grenswerkers weten hoe de hazen lopen. Ze spreken de taal van de wijk, maar ook die van de ambtelijke organisatie. Ook hebben ze het vermogen om anderen binnen de organisatie te verleiden om mee te denken en te buigen bij situaties die net niet helemaal passen binnen de voorbedachte kaders en regels.

Dit is vaak het geval bij wijkcoöperaties. Uit het onderzoek blijkt dat wijkcoöperaties (en andere bewonersinitiatieven) behoefte hebben aan de betrokkenheid van zo’n grenswerker die hen helpt om hun initiatieven en projecten binnen de organisatie te loodsen. De onderzoekers gaan in de aanbevelingen daar verder op in.

De auteurs

Dr. Philip Marcel Karré is verbonden aan het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet onderzoek naar sociaal ondernemerschap en andere vormen van sociale innovatie op het snijvlak van overheid, markt en gemeenschap.
Dr. Ingmar van Meerkerk is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestudeert ruimtelijke en stedelijke vraagstukken vanuit oogpunt van interactieve vormen van bestuur, burgerinitiatieven en grenswerkers (boundary spanners).
Beide onderzoekers zijn betrokken bij het RePolis onderzoeksprogramma van de Erasmus Universiteit Rotterdam over het organiserend vermogen van burgerinitiatieven. Voor meer informatie, zie de website van Repolis.