DOEL

COMMUNICEREN & VERBINDEN

Communiceren is verbinden in de netwerksamenleving. Dat merkte ik in het brede domein van de veteranenzorg. Cliënten organiseerden zich online steeds effectiever over oude structuren heen. Dat biedt dan nieuwe mogelijkheden.

De verbinders

Met al even geïnteresseerde relaties heb ik me hier recent weer in verdiept, onder de noemer van de Blikopeners. Een project als spin-off van de Universiteit Twente. We zagen overal de cruciale rol van verbinders of grenswerkers: de professionals die opereren tussen werelden in. Die positie ken ik goed en heb ik zo meer duidelijk. Het is balanceren en heel boeiend.

Over grenzen

Vooral vanuit het perspectief van Defensie was het flink slikken. Veteranen bereikten maatschappelijk een grote en effectieve impact. Niet eens met de traditionele verenigingen uit de vorige eeuw waarmee je nog centraal overleg voert. Maar vloeiende, informele bewegingen, sterk in online communiceren en netwerken over institutionele grenzen heen.

Nieuwe mogelijkheden

Die krachten keren zich tegen je als je star blijft vasthouden aan oude grenzen, maar kan met een open flexibele houding nieuwe mogelijkheden bieden. Want die bewegingen zijn voor cliënten ook een steunend netwerk bv. De wens daar gebruik van te maken zie je bijvoorbeeld terug binnen gemeenten, waar ze het hebben over samenredzaamheid binnen wijken.

Lastig omschakelen

Of zoals ik ook binnen de politie zag: de wens voor een meer steunende omgeving voor medewerkers binnen die organisatie zelf, om verzuim tegen te gaan. Best ambitieus, want die omschakeling bleek lastig. Terwijl de gezamenlijke opgave toch  breed werd gevoeld en onderkend. Dat hield me bezig en mede daarom ben ik met de Blikopeners begonnen.

Geen beroep maar een houding

Verbinden of grenswerken is geen beroep, mijn beroep is communicatieman. Maar als je samen wil optrekken, moet je wel: het is een houding. Weg van zenden en gaan kijken door meerdere brillen tegelijk. Voor de achterkanten van het gelijk.

Streven naar wederzijds begrip

Vroeger was alles beter, maar het aloude streven bij pr: wederzijds begrip, gaat ook hier op. Communicatie is opgeschoven naar marketing, je steeds blijven verkopen. Maar bestaansrecht is ook werken aan verbinding en soms bijt dat elkaar.

Een uitdagende ontwikkeling

De noodzaak om samen op te trekken wordt breed gevoeld. Hoe kom je tot vitale wijken, duurzame huishoudens, minder stikstof en groene initiatieven? Om maar wat te noemen. Voor al die brede dialogen heb je ook verbinders nodig.

Komen tot interventies

Waar zo’n dialoog of brede samenwerking niet vanzelf lukt, kun je zeggen: dat moet groeien, of een bureau inhuren. Gebeurt best veel, met meestal tijdelijk effect. Misschien beter om naar eigen verbinders te kijken en hun inzet op te schalen.

Werken vanuit drijfveren

Het gedoe door tegenstellingen, zowel formeel als emotioneel, is vaak het gewone gedoe op gewone werkdagen. Je komt eruit door naar drijfveren te kijken: waar je het voor doet. Ik werk graag vanuit drijfveren, ben een idealist. Altijd al.

Mijn doel: communiceren en verbinden

Ik kijk met gretigheid naar al die grensperikelen en wil me daar graag voor inzetten. Als communicatieman en verbinder, en zie dat breed: combinatiefunctionaris, aanjager, buurtregisseur, communicatieman. Als ik mag verbinden ook.

Wil je meer lezen over grenswerkers?

Grenswerk is aandacht voor buiten èn binnen

Een participatie-aanpak betekent extern een netwerk bouwen, zegt Mirjam Fokkema van Platform31. Maar een belangrijke les is dat je ook intern een netwerk hebt dat aandacht vergt. Leg relaties met…