WERK

Vrede & Veiligheid

Mijn wereld is ingekleurd door vrede en veiligheid. Mijn vader was een militair, een marinier, en meermalen uitgezonden. Ik vond dat zo bijzonder, dat ik me langdurig heb ingespannen voor de best mogelijke zorg aan veteranen.

Belangen (BNMO, 1990)

Eerst was dat belangenbehartiging, binnen een beweging van getroffen veteranen zelf. Ik kwam daar begin jaren negentig binnen, toen de regering aarzelend meeging in de roep om erkenning voor Indië-veteranen, zoals ook mijn vader dat was. Ik maakte het veteranenblad, zat veel in Den Haag en schreef over dit alles. Ik hield de vlag zo in top.

Diensten (de Basis, 2006)

De beweging verstevigde z’n diensten, toenemend voor jongere veteranen uit bv Libanon en Joegoslavië. Er kwam aandacht voor psychische gevolgen zoals PTSS. Ik brak een lans voor dit soort beschadigingen en haalde ze uit de taboesfeer door de mensen erachter een gezicht te bieden. Een vorm van emancipatie die me aan het hart ging.

Verbindingen (LZV, 2007)

Defensie haakte aan en zocht naar verbinding en samenwerking. Werelden kwamen zo bij elkaar, waarbij ik een verbindende rol speelde. Ik werd parttime gedetacheerd naar Defensie en zorgde voor meer vertrouwen over en weer. Dat was opereren in de grensgebieden tussen die organisaties. In tien jaar tijd werd succesvolle ketenzorg gerealiseerd.

Afscheid (2019)

Eind jaren tien etaleerden wij de ketenzorg met een druk bezocht internationaal congres. Nederland was nu wereldwijd voortrekker met een uniek zorgsysteem. Een grote omslag en het werk was zo’n beetje klaar voor mij. Ook omdat ik de constante aandacht voor oorlog en geweld normaal begon te vinden. Kiezen voor mezelf, tijd voor vrede en herstel.

Het volledig werkoverzicht?
Ga naar mijn LinkedIn-pagina.

Allround communicatieman

Ik ben van alle markten thuis, veelzijdig en flexibel. Van strategie naar zelf de foto’s maken. Van overleg met de woordvoerder van de minister naar ondersteuning van lotgenotengroepen. Heerlijk is dat, kun je breed doorpakken. Daar ben ik van.

Veel en diverse vaardigheden

Als je op alle vragen moet reageren, word je soepel in je rollen: onderzoeker, manager, groepswerker, netwerker en vernieuwer. Ook een heel praktische diversiteit: schrijver, fotograaf, vormgever, adviseur, speechschrijver, woordvoerder, etc.

Omgevings- en bestuurssensitiviteit

Zorg van defensie en ook politie lag onder een maatschappelijk vergrootglas, met veel stof vanuit diverse hoeken. Daar heb ik een gevoelige antenne en een voorkomende houding voor ontwikkeld. Want veel afbreukrisico’s maar ook mogelijkheden.

Multidisciplinair samenwerken

Aan thema’s als emancipatie, erkenning, beroepsziekten en claims zitten altijd veel kanten. Die moet je in samenhang bekijken door consequent overleg met collega’s vanuit de meest uiteenlopende disciplines. Ik zie snel de rode draad en perspectief.

Netwerken en klantgerichtheid

Ik kende altijd iedereen en andersom, zat weinig achter m’n bureau. Met als bedoeling om informatie en medewerking te verwerven, te koppelen en zeker ook te enthousiasmeren. Ook bij opdrachtgevers en de vele klanten.

Optimisme, idealisme maar ook realisme

Ik wil altijd vooruit en ga er vanuit dat het lukt, waarom niet? Meedoen in een not-for-profit omgeving, op de grens van publiek en privaat, deed ik als idealist: met en voor elkaar. Maar ik kies mijn uitdagingen zorgvuldig, niet alles kan.